Codul Etic

Codul de etică al FCC, un regulament elaborat la cel mai înalt standard în cadrul Grupului, stabilește regulile de conduită care ghidează activitatea și comportamentul angajaților noștri în probleme de ordine etică, socială și de mediu.

Se aplică tuturor țărilor în care activăm și afectează toți angajații, managerii, furnizorii și antreprenorii care colaborează cu FCC.

De asemenea, Codul Etic alimentează valorile corporatiste ale organizației, în măsura în care acesta a fost elaborat pentru  unificarea și consolidarea modelelor sale de identitate, cultură și comportament.

 

mail  Accesați codul etic în spaniolă

mail  Accesați codul etic în engleză

mail  Accesați codul etic în portugheză

mail  Accesați codul etic în limba română

mail  Accesați codul etic în italiană