Politica pentru furnizori

Perioada Medie de Plata a Furnizorilor

Informații privind amanarile de plata efectuate catre furnizori. A treia Dispozitie aditionala. “Obligația de informare” din Legea 15/2010, din 5 iulie.

In continuare sunt detaliate informatiile prevazute in a treia Dispozitie aditionala din Legea 15/2010, din 5 iulie (modificata prin cea de-a doua Dispozitie finala din Legea 31/2014, din 3 decembrie) elaborata conformitate cu Rezoluția Institutului de Contabilitate și Audit (ICAC) din 29 ianuarie 2016, privind informațiile care trebuie incluse in situatia contabila a conturilor anuale in legatura cu perioada medie de plata catre furnizori in cadrul tranzactiilor comerciale.

In plus, articolul 9 din capitolul IV din Legea 18/2022 din 28 septembrie, privind infiintarea si dezvoltarea societaților comerciale, include obligatia de a raporta urmatorii indicatori: volumul monetar si numarul de facturi platite intr-un termen mai scurt decat cel maxim stabilit in reglementarile privind intarzierile de plata si procentul pe care acestea il reprezinta din numarul total de facturi si din valoarea monetara totala a platilor catre furnizori.

Informatii cu privire la perioada medie de Plata catre Furnizorii FCC Construcción, S.A. la data de 31 decembrie 2022

 

  2022 2021
  Zile Zile
  Perioada medie de plata a furnizorilor 112 109
 Rata operatiuni platite 113 110
 Rata operatiuni care urmeaza a fi achitate 110 107
  Suma (euro) Suma (euro)
 Total plati care urmeaza a fi achitate 140.766 146.635
  Suma (euro) Suma (euro)
 Total plati realizate 495.599 567.084
 Total plati efectuate intr-o perioada mai scurta decat perioada maxima prevazuta in reglementarile privind intarzierile de plata. 117.709 136.217
 Rata (%)  24%  24%
  Numar Numar
 Numar total de facturi achitate in perioada 37.992 51.244
 Numarul de facturi platite intr-o perioada mai scurta decat perioada maximă prevazuta in reglementarile privind intarzierile de plata 8.828 12.090
 Rata (%)  23%  24%

 

Informații privind perioada medie de plata catre Furnizorii Grupului FCC Construcción la 31 decembrie 2022 

 

  2022 2021
  Zile Zile
  Perioada medie de plata a furnizorilor 107 93
 Rata operatiuni platite 109 94
 Rata operatiuni care urmeaza a fi achitate 100 91
  Suma (euro) Suma (euro)
 Total plati care urmeaza a fi achitate 246.145 178.827
  Suma (euro) Suma (euro)
 Total plati realizate 789.898 806.682
 Total plati efectuate intr-o perioada mai scurta decat perioada maxima prevazuta in reglementarile privind intarzierile de plata. 184.739 190.117
 Rata (%)  23%  24%
  Numar Numar
 Numar total de facturi achitate in perioada 103.178 114.033
 Numarul de facturi platite intr-o perioada mai scurta decat perioada maximă prevazuta in reglementarile privind intarzierile de plata 20.826 25.384
 Rata (%)  20%  22%